Gestalttherapie

Binnen deze visie staat de mens in relatie tot zijn omgeving centraal.  Volgens deze benadering ervaren mensen psychische, emotionele of lichamelijke problemen wanneer het contact met de omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn dit te herstellen. In dit geval is er in de therapie verandering mogelijk wanneer we ons focussen op de wijze waarop de cliënt omgaat met de wereld.

Binnen gestalttherapie gaat het niet om het afleren van “ongewenst” gedrag maar om het doorbreken van patronen die je afhouden van ander gedrag. We kijken niet alleen naar de eigen gedachten en gevoelens maar ook naar de eigen context.  Dat is kijken naar de anderen om je heen. Relaties met anderen spelen een rol in het in standhouden van patronen. Daarom onderzoek je binnen gestalttherapie  hoe je je verhoudt tot andere mensen.  De relatie die zich ontwikkelt tussen de therapeut en de cliënt kan gebruikt worden als “oefenveld”.

De Gestaltbenadering biedt een mogelijkheid om actief te kijken naar manieren om weer in beweging te komen en zinvolle keuzes te maken.

Indien je meer wil weten over gestalttherapie kan je meer informatie vinden op de volgende website: www.nvagt-gestalt.org