Wie is San Vanderputten?

In 1997 studeerde ik af aan de universiteit van Gent als master in de vergelijkende cultuurwetenschappen aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

In deze studie leerde ik hoe ons Westers referentiekader een bepalende bril is om naar andere culturen en mensen te kijken. Een bril die ons zicht op anderen soms vertroebelt. Oordelen kunnen snel het contact met de andere in de weg staan.

Door in dialoog te gaan vanuit een open nieuwsgierige houding kunnen we deze bril minder bepalend maken. Zo kan de andere zich meer begrepen en bevestigd voelen in zijn identiteit. In mijn 12 jarige loopbaan als loopbaancoach kon ik deze basishouding goed gebruiken.

Ondanks het maken van een duidelijke loopbaankeuze werden concrete stappen niet altijd gezet. Persoonlijks thema’s zoals een negatief zelfbeeld, weinig draagkracht en vastgeroeste overtuigingen hadden meer aandacht nodig dan de specifieke vragen rond de loopbaan.

Om te kunnen werken met deze intiemere aspecten ben ik een opleiding tot gestalttherapeut gaan volgen bij het I.V.C te Kortrijk. En sinds 2000 ben ik gevestigd als zelfstandig therapeut.

Daarnaast volg ik regelmatig bijscholing binnen het eigen vakgebied.